דירוג יזמי ההתחדשות העירונית לשנת 2024 של Duns 100 נחשף הערב באירוע "URBAN LEADERS". בבית על הים ביפו. באירוע השתתפו בכירים בענף ואנשי דן אנד ברדסטריט, והוצגו בו יזמי ההתחדשות העירונית המובילים לשנה זו.

במסגרת הדירוג של Duns 100 – הדירוג הרשמי של היזמיות המובילות את הענף בישראל - נבחנו השנה מאות יזמים ודורגו 156. לפי נתוני דן אנד ברדסטריט – אחת מכל שלוש חברות פעילות בתחום נמצאת בסיכון גבוה, ועל כן דרישת הסף הראשונית לדירוג בוחנת את איתנותה הפיננסית של כל מועמדת. זו נבדקת באמצעות ניטור המידע העסקי אודותיה במאגרי דן אנד ברדסטריט. סיכון החברה נדבק ובתוך זה ותק, מבנה בעלות הכולל חברות שלובות/קשורות, תקינות חשבונות בנק של החברה, תביעות בהן היתה/עודנה מעורבת ובדיקת מידע התרעתי אודותיה לאורך שנות פעילותה. יצויין כי ממוצע הסיכון של החברות המדורגות נמוך משמעותית מרמת הסיכון הענפית ושומר על יציבות לאורך 3 שנות הדירוג האחרונות.

הדירוג המחולק לשלוש קבוצות, כשהיזמיות עם הציון הגבוה ביותר נכנסות לקטגוריית Dun'stars. כמו כן, בוצע דירוג עירוני של תמ"א 38, המציג את היזמים המובילים ב-15 ערים מובילות. 

להלן תקציר הדירוג

בתחום תמ"א 38:
Dun'stars: אנשי העיר, אקו סיטי, אשדר, בית וגג יזמות נדל"ן, מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל"ן, צ.פ. חברה לבנין, קבוצת גבאי, קטה גרופ, קידר מבנים וקרינסקי גוטליב.

החברות המובילות: אב-גד החזקות, אופק החזקות, איוויב נדל"ן ואנגלאינווסט התחדשות עירונית. 

בולטות: א. אדלר נכסים, אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים, אוראקל יזמות נדל"ן, בן דוד גלובלינסקס החזקות. 

בתחום פינוי בינוי:

Dun'stars: אאורה, אזורים, אשדר, החברה להתחדשות עירונית, י.ח דמרי, ענב, קבוצת אלמוג כ.ד.א.י, קבוצת גבאי, קבוצת יובלים וקרסו נדל"ן. 

החברות המובילות: איי סי אר, אפיק הירדן ייזום, אפריקה התחדשות עירונית, אקרו נדל"ן, אשלי לירן ושות'. 

לדירוג המלא לחצו כאן

אתר בנייה בחולון (צילום: shutterstock)
אתר בנייה בחולון. פרוייקט של התחדשות עירונית צריך לתת מענה לכולם|צילום: shutterstock

במסגרת הליך הדירוג, כל חברה נדרשת למסור מידע מפורט אודות הפרויקטים בהם טיפלה נכון לסוף 2023. אמינות המידע נבדקת, שכן החברות מתבקשות להעביר לידי דן אנד ברדסטריט אסמכתאות מתאימות לפרויקטים, בהתאם לשלב בו נמסרו (היתר בנייה, היתר בתנאים וטפסי 4 לפרויקטים שאוכלסו).

החברות דורגו במודל דירוג משוקלל, במסגרתו כל שלב בפרויקט קיבל משקל יחסי, כשמשקל גבוה יותר ניתן לפרויקטים בשלבים מתקדמים. בתוך זה, בוצע שקלול של גודל הפרויקט (מספר יחידות הדיור המתוכננות/שנבנו). בנוסף, מתוך הנחה שפרויקטים של התחדשות עירונית הם עתירי בירוקרטיה ואורכים זמן רב, ניתן משקל נוסף להיסטוריית הפרויקטים שאוכלסו. בתמ"א, ניתן משקל לפרויקטים שאוכלסו ב-5 השנים הקודמות לשנת הדירוג (2018-2022), ובפינוי בינוי, ניתן משקל לפרויקטים שאוכלסו מיום הקמת החברה.

מגמות שעלו מהדירוג

שנת 2024 התאפיינה באתגרים שנבעו בעקבות הלחימה בדרום ובצפון. על אף זאת, נראה כי יזמי ההתחדשות העירונית החזקים צפויים לעבור גם אותה בהצלחה. בסקירה שנלוותה לדירוג, הסבירה לי קלדרון גולדשטיין, מנהלת תחום הנדל"ן ב-Duns 100, כי התחום "חשוף לסיכונים ולסביבת אי-וודאות, שהחריפו עם פרוץ המלחמה". "עם זאת", היא הדגישה, "התחדשות עירונית מהווה מנוע צמיחה של ענף הנדל"ן, והצורך בה ניכר היום יותר מתמיד. אנו צופים שלמרות הסיכונים, היזמים האיתנים, אלה שלא מסתמכים רק על מינוף פיננסי, יצלחו את המשבר".

 מנתוני דירוג Duns 100 ל-2024 עולה גידול בסך הפרויקטים. בפרויקטים שנמצאים בשלב קבלת היתר בנייה חל גידול של כ- 24%, ובפרויקטים שאוכלסו (קיבלו טופס 4 במהלך שנת 2023) חל גידול של כ- 34%. בנוסף, נתוני הדירוג מצביעים על גידול במספר הפרויקטים שבשלב בקשה להיתר (בהלימה לנתוני הרשות להתחדשות עירונית). להערכת הרשות הממשלתית, מגמה זו צפויה להימשך ואף להתרחב, על בסיס התוכניות העירוניות המחליפות תמ"א 38 שהרשות מקדמת בימים אלה ב-18 רשויות מקומיות גדולות.

יצויין כי גם בשנת 2023 אנו ממשיכים לראות הגעה של פרויקטי תמ"א לכדי מימוש בעיקר במחוז תל אביב ומחוז מרכז, לעומת הפריפריה, ובפרט הדרום.

בולטת במיוחד היא תל אביב, שבה חל גידול של כ- 37% במספר יחידות דיור בפרויקטים בשלבים מתקדמים (היתר בתנאים, היתר בנייה, אכלוס) בשנת 2023 לעומת השנה שקדמה לה.

מהדירוג עולה כי בתחום הפינוי בינוי, הערים עם היקף הבנייה הגדול ביותר הן תל אביב, נתניה וירושלים. עוד עולה ממנו, כי בשנים 2023-2022 חל גידול של כ- 16% במספר הפרויקטים שנמצאים בשלב של היתר בנייה, זאת לעומת גידול של כ-35% בין השנים 2022-2021.