הכתבה שאתם קוראים מומנה באופן מלא או חלקי על ידי גורם חיצוני. אנחנו ב-mako מאמינים בשקיפות, ולכן אנחנו מסמנים באופן ברור כתבות תוכן שיווקי וכתבות שמומנו באמצעות חסות מסחרית. חשוב לנו להדגיש שהעובדה שכתבה כלשהי ממומנת אינה אומרת שהתוכן שמופיע בה אינו נכון. להפך: אנחנו מקפידים שכל התוכן שאנחנו מפרסמים יהיה בדוק, אמין וענייני, ושיתיייחס בכבוד לגולשים ולמושאי הסיקור