חלק מהכתבות ב-mako מסומנות ככתבות שמומנו באופן מלא או חלקי בידי גורם חיצוני. אנחנו ב-mako מאמינים בשקיפות, ולכן אנחנו מסמנים באופן ברור כתבות כאלה, בין שהן כתבות תוכן שיווקי ובין שהן כתבות שמומנו באמצעות חסות מסחרית.

חשוב לנו להדגיש שהעובדה שכתבה כלשהי ממומנת אינה אומרת שהתוכן שמופיע בה אינו נכון. להפך: אנחנו מקפידים שכל התוכן שאנחנו מפרסמים יהיה בדוק, אמין וענייני, ושיתייחס בכבוד לגולשים ולמושאי הסיקור.

אנחנו מאמינים שגורם מסחרי המשתתף במימון של תוכן אינו צריך להסתתר או לטשטש את עצמו, אלא להתגאות בתוכן שלו נתן חסות; ואילו אנחנו, ב-mako, תפקידנו לדאוג לכך שהתוכן הזה ייתן ערך לגולשים בדיוק כמו כל כתבה אחרת באתר. התוכן הזה חייב לעניין, ללמד ולחדש, ואם הוא יצליח לעשות זאת – הרי גם הגולשים, גם המפרסמים וגם אנחנו נרוויח.