אורחים: תושבי כפר סאלד.

להאזנה לפרק החדש:

לפרקים נוספים: