LIVE
שם התוכנית
 1. 20memshala_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  נתניהו מחדש את חלוקת התיקים בליכוד


 2. 20teva_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  למרות החום הכבד: הישראלים יצאו לטבע ולחופים


 3. 20limodim_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מערכת החינוך חוזרת לפעילות מלאה


 4. 20kot_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  כותרות חדשות סוף השבוע: 16.05.2020


 5. prop_balitzer_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  לקחי גל הקורונה הראשון: נדרשת אסטרטגיה


 6. yaron_avrham_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  שדה המוקשים של הממשלה שבדרך


 7. 17mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 17:00 - כל התלמידים חוזרים ללימודים


 8. 17mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 17:00 - כל התלמידים חוזרים ללימודים


 9. 16mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 16:00 - מחר: השבעת הממשלה ה-35


 10. 15mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 15:00 - כל התלמידים חוזרים לילמודים