LIVE
שם התוכנית
  1. 19shave_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    שווה בדיקה: איך הפיג'מה הפכה לפריט נחשק?


  2. 19pizza_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    דירוג הפיצות הטובות בישראל - ירושלים


  3. 19rayon_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    ראיון מיוחד עם הפרשן הכלכלי של CNN


  4. 19musachim_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    השיטה של המוסכים נחשפת


  5. 19mutzarim_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    המוצרים הזולים שרשתות השיווק מסתירות


  6. glida_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    גלידה ב"מבצע"


  7. 19nadlan_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    משבר הנדל"ן


  8. 19amlot_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    מחיר העמלות בבנקים מתגלה כעסק יקר


  9. 19galch_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    ההגרלות לדירה נפתחות


  10. 19kot_vtr2_n20220317_v1 (צילום: חדשות)

    כותרות תוכנית חיסכון 17.3.2022