LIVE
שם התוכנית
 1. האם צפוי חיבור בשמאל גם עם פרץ? (צילום: חדשות)

  פגוש את העיתונות עם רינה מצליח - 14.08.2021


 2. 20madad_korona_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  מדד התחלואה של חדשות סוף השבוע


 3. 20rina_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  ליברמן: "לא נפזר כסף ממסוקים"


 4. 20bdikot_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  השבוע: מבצע בדיקות סרולוגיות בבתי הספר


 5. 20poland_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  משבר חריף עם פולין לאחר החתימה על חוק הרכוש


 6. 20meumatim_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  הערכות לעלייה משמעותית במספר הנדבקים


 7. 20hisunim_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  עשרות אלפים הגיעו להתחסן במנה שלישית


 8. 20mivtza_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  מבצע החיסונים במנה שלישית


 9. 20kot_vtr2_n20210814_v1 (צילום: חדשות)

  כותרות חדשות סוף השבוע - 14.8.21


 10. האם צפוי חיבור בשמאל גם עם פרץ? (צילום: חדשות)

  משדר עם רינה מצליח - 14.08.2021