LIVE
שם התוכנית
 1. הניצולים מדברים (צילום: חדשות)

  הניצולים מדברים


 2. המקום הכי עצוב בישראל (צילום: חדשות)

  המקום הכי עצוב בישראל


 3. מרכיבים ממשלה (צילום: חדשות)

  מרכיבים ממשלה


 4. הר הדמעות (צילום: חדשות)

  הר הדמעות


 5. ההילולה שהפכה לסיוט (צילום: חדשות)

  ההילולה שהפכה לסיוט


 6. לפני האסון על ההר (צילום: חדשות)

  לפני האסון על ההר


 7. הר של מחדלים: נורות האזהרה שקדמו לאסון (צילום: חדשות)

  הר של מחדלים: נורות האזהרה שקדמו לאסון


 8. סיפורם של ההרוגים במירון (צילום: חדשות)

  סיפורם של ההרוגים באסון במירון


 9. האסון במירון - תיעוד הדקות הראשונות (צילום: חדשות)

  האסון במירון - תיעוד הדקות הראשונות


 10. דקה אחר דקה: מה יצר את העומס שהוביל לאסון (צילום: חדשות)

  דקה אחר דקה: מה יצר את העומס שהוביל לאסון