LIVE
שם התוכנית
 1. mahadura_full_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  המהדורה המרכזית המלאה - 8.3.21


 2. 20pesach_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  הישראלים שכבר החלו לנקות לקראת החג


 3. 20aluf_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  האגרת ליום האישה של ראש אמ"ן בצה"ל


 4. 20air_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  צוות האוויר שמורכב כולו מנשים


 5. 20meizam_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  משפחת הכלה שמתה לפני החתונה מנציחה את זכרה


 6. 20mezeg_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  תחזית מזג האוויר - 8.3.21


 7. 20pshia_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  הפשיעה החקלאית נמשכת


 8. 20poalim_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  חיסון הפועלים הפלסטינים


 9. 20tofaa_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  תופעה: נוהגים בלי רישיון ובורחים מהמשטרה


 10. 20yardenim_vtr2_n20210308_v1 (צילום: חדשות)

  מאות עובדים ירדנים ייכנסו לאילת