LIVE
שם התוכנית
 1. המהדורה המרכזית עם דני קושמרו (צילום: החדשות 12)

  המהדורה המרכזית - 22.4.2021


 2. pritza_vtr2_n20210422_v1 (צילום: חדשות)

  פעילי להב"ה מנסים לפרוץ את הגידור המשטרתי


 3. hafgana_lehava_vtr2_n20210422_v1 (צילום: חדשות)

  מאות פעילי להב"ה קוראים קריאות נגד ערבים


 4. lehava2_vtr2_n20210422_v1 (צילום: חדשות)

  פעילי להב"ה צועדים ברחובות ירושלים


 5. פעילי להב

  פעילי להב"ה צועדים ברחובות ירושלים


 6. התקהלות של מאות צעירים ערבים בסמוך לשער שכם (צילום: חדשות)

  התקהלות של מאות צעירים ערבים בסמוך לשער שכם


 7. פרשים מפטרלים בעיר העתיקה (צילום: חדשות)

  פרשים מפטרלים בעיר העתיקה


 8. לחיות נכון דרך הסמארטפון (צילום: חדשות)

  לחיות נכון דרך הסמארטפון


 9. הפרות סדר בעיר העתיקה (צילום: חדשות)

  הפרות סדר בעיר העתיקה


 10. שינוי הכיוון של סטפן לגר (צילום: חדשות)

  שינוי הכיוון של סטפן לגר