LIVE
שם התוכנית
 1. מבזק 10:00: 14 שעות לסגר (צילום: חדשות)

  מבזק 10:00: 14 שעות לסגר


 2. מבזק 09:00: נתוני התחלואה העדכניים (צילום: חדשות)

  מבזק 09:00: נתוני התחלואה העדכניים


 3. מבזק 08:00: מפגינים פרצו לבניין הקונגרס (צילום: חדשות)

  מבזק 08:00: מפגינים פרצו לבניין הקונגרס


 4. מבזק 07:00: לילה של מהומות בוושינגטון (צילום: חדשות)

  מבזק 07:00: לילה של מהומות בוושינגטון


 5. 20tachazit_vtr2_n20210106_v1 (צילום: חדשות)

  תחזית מזג האוויר 6.1.2021


 6. 20lizer_vtr2_n20210106_v1 (צילום: חדשות)

  גידול של עשרות אחוזים במספר טיפולי הלייזר


 7. 20meumot_us_vtr2_n20210106_v1 (צילום: חדשות)

  ארה"ב: מהומות אלימות בוושינגטון


 8. 20hoshim5_vtr2_n20210106_v1 (צילום: חדשות)

  לעצב את הבית עם חמשת החושים


 9. 20ochmaniyot_vtr2_n20210106_v1 (צילום: חדשות)

  הזהב הכחול: מחירי האוכמניות מזנקים


 10. 20lemita_merachok_vtr2_n20210106_v1 (צילום: חדשות)

  ביה"ס שמבוסס על הלמידה מרחוק - ובחינם