משבר בידיעות: ברקע איומי הפיטורים בקבוצת ידיעות אחרונות בעקבות איחוד מערכת העיתון עם מערכת אתר ynet, ועד עיתונאי ידיעות אחרונות, כלכליסט, לאשה ו-ynet עתר לבית הדין לעבודה בעקבות משבר במשא ומתן מול ההנהלה. 

"בעקבות המבוי הסתום במו"מ עם הנהלת הקבוצה וסירוב ההנהלה להחיל את כלל ההסכמים הקיבוציים של עובדי ידיעות על עובדי ynet וקידום שינויים מבניים חד צדדיים ביחס לתנאי העסקה של עובדים, עתרנו לפני שעה קלה לבית הדין לעבודה על מנת שיורה להנהלת הקבוצה להחיל את ההסכמים הקיבוציים והתנאים הכלולים בהם על עובדי ווינט החל ממועד איחוד המערכות ולנהל עם נציגות העובדים מו"מ ביחס לתנאי העסקה של עובדים בטרם ביצוע צעדים חד צדדיים במערכת, אנו מקווים כי בחסות בית הדין, ניתן יהיה למצוא פתרון צודק והוגן למחלוקות שנותרו בנוגע לאיחוד המערכות והשלכותיו על הביטחון התעסוקתי של עובדי הקבוצה", נכתב במייל של הוועד לעובדי הקבוצה.

ברקע המלחמה בקבוצת ידיעות הכריזו על שורה של מינויים ושינויים מבניים בארגון. אחרי שבנובמבר האחרון החלו פיטורים ראשונים של עובדים במערכת העיתונאית מאז החל הליך איחוד המערכות במערכת התוכן. הפיטורים הללו הגיעו אחרי שוועד עובדי קבוצת ידיעות הודיע כי הסכים למתווה, שלפיו יפוטרו שמונה אנשי תוכן. אלה, כאמור, היו הפיטורים הראשונים מאז החל הליך איחוד המערכות במערכת התוכן - אך במסגרת האיחוד פוטרו גם עובדי מנהלה בקבוצה.