_OBJ

שם בלועזית

Asher

מגדר

בנים

מקורות

תנ"ך 

פירוש

מקור השם אשר הוא בתנ"ך, שם הוא מוזכר כשמו של הבן השמיני של יעקב אבינו (מהשפחה של לאה - זלפה)  ואחד משנים עשר השבטים של בני ישראל שנחלתו הייתה בגליל המערבי. לאה נתנה לו את שמו אחרי שראתה בהולדתו אישור מאלוהים על כך שנתנה ליעקב להיות עם השפחה שלה.

מפורסמים עם אותו השם

אשר סוויסה (סקאזי)

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם אשר רוצים לבטא את החיבור החזק שלהם למקורות היהודיים. האות שקיבל שבט אשר בברכה שלו היא עץ זית, שמבטאת גם את החיבור לשורשים ולארץ ישראל.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.