_OBJ

שם בלועזית

Dan

מגדר

בנים

מקורות

תנ"ך 

פירוש

השם דן מגיע אלינו מספר בראשית שבתנ"ך, כשמו של אחד מבניו של יעקב (ושל שפחת רחל - בלהה). רחל בחרה את השם הזה לבנה מכיוון שאלוהים שפט אותה לעקרות. עניין זה מוביל לפירוש הנוסף של השם דן - שפט (כנגזרת של המילה דין). דן הוא גם שמו של קיבוץ בגליל העליון ושל נחל באותו אזור. הקיבוץ קרוי על שם עיר קדומה המזוהה עם תל דן שנמצא בסמוך אליו.

מפורסמים עם אותו השם

דן שפירא, דן מרידור, דן אריאלי, דן שילון, דן מרגלית 

פירוש קבלי

שבט דן נחשב בתנ"ך כשבט לוחם צדק ואמיץ. הורים הבוחרים בשם דן לבנם רוצים להקנות לו את הערכים האלה יחד עם הרצון לבטא את הזיקה שלהם למקורות היהודיים.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 9

אנשים עם ערך נומרולוגי 9 הינם אנשים מחוננים בעלי כריזמה, רוחב לב ויכולת ורבלית גבוהה. הם מאחדים בתוכם בצורה מושלמת את העולם הפיזי, האינטלקטואלי והרוחני ומגיעים להישגים רגשיים גבוהים מאוד. מלאי אהבה לזולת, מקרינים ביטחון כלפי הסביבה ובעלי נקודת מבט רחבה, דמיון מפותח  ואינטואיציה חריפה.

פירוש אסטרולוגי

כוכב נוגה.