אבן דרך משמעותית נוספת לקבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר. החברה מדווחת היום, על חתימת הסכם הזכיון בנוגע לפרויקט הקו הירוק של הרכבת הקלה בגוש דן. ההסכם נחתם בין קבוצת טי.אם.טי, בה אלקטרה שותפה בשיעור של 40.05%, אלקטרה בע"מ, לבין חברת נ.ת.ע. על פי ההסכם, תקופת הזכיון של הפרויקט הינה כ-25 שנה, הכוללת 5 שנות הקמה ו-20 שנות תחזוקה.

ההכנסות הצפויות לקבוצה לאורך כל תקופת הזיכיון מוערכות בכ-9 מיליארד שקל , מתוכן מענק הקמה שישולם לזכיין בסך כ-3.3 מיליארד שקל, על פי אבני דרך במהלך תקופת ההקמה של הפרויקט.

על פי תנאי הזיכיון, על הזכיין, קבוצת טי.אם.טי (אלקטרה לצד דן תחבורה וקונצרן אלסטום הבינלאומי), להשלים את הליך הסגירה הפיננסית של הפרויקט תוך 12 חודש ממועד החתימה על הסכם הזיכיון. לאחר השלמת הליך הסגירה הפיננסית תחל תקופת ההקמה של הפרויקט.  

הקו הירוק של הרכבת הקלה מתוכנן לעבור במרכז הארץ, הינו הקו המרכזי והמשמעותי אחרי האדום ועובר דרך תל אביב בין חולון להרצליה, כאשר, בין היתר, הוא עובר גם בתל אביב ובראשון לציון. לקו תהיינה תחנות גם במרכזי התעסוקה של מערב הרצליה ובקרית עתידים בתל-אביב.  בסך הכל, מתוכנן הקו לכלול 62 תחנות, מתוכן 4 תת קרקעיות, והוא יתפרס לאורך של כ-39 ק"מ.

פרויקט הקו הירוק של הרכבת הקלה מתווסף לצבר העבודות הצומח שמציגה אלקטרה בע"מ. צבר זה גדל משמעותית בשנה החולפת, ועמד, נכון לחודש מרץ האחרון, על כ-23.6 מיליארד שקל.

איתמר דויטשר מנכ
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה|צילום: טל גבעוני, יחסי ציבור

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; הפעלה, שירות ואחזקה; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות. הקבוצה סיימה את שנת 2021 עם צמיחה של כ-16% בהכנסותיה לכ-9 מיליארד שקל ועם גידול של כ-25% ברווח הנקי לכ-227 מיליון שקל. חלק ניכר מהצמיחה של אלקטרה ושל הצבר של הקבוצה נבע מכניסתה של הקבוצה בשנה האחרונה לתחום התחבורה, באמצעות רכישת החברות אפיקים ואגד תעבורה. במקביל, הרחיבה אלקטרה משמעותית את פעילותה בתחום הייזום למגורים.

איתמר דויטשר: "החתימה על הסכם הזיכיון היא אבן דרך נוספת וחשובה לקראת תחילת ביצוע פרויקט הקו הירוק של הרכבת הקלה. מדובר בפרויקט לאומי רחב היקף המביא לידי ביטוי באופן מיטבי את ההתמחויות השונות של קבוצת אלקטרה בתכנון, ניהול, הקמה ותחזוקה של פרויקטים מורכבים. פרויקט זה מהווה נדבך נוסף במסגרת פעילותנו בתחומי התשתיות והתחבורה, בהמשך לרכישת החברות אפיקים ואגד תעבורה שהשלמנו אשתקד"