רישיון קנאביס רפואי ניתן אמנם למטופלים רק בהתאם לתנאים רפואיים מסוימים מאד ורק עבור טיפול בהתוויות רפואיות מאושרות, אך בעוד אלו ממשיכות להתקיים בחיי המטופל לטווח הארוך ולפעמים אפילו לכל החיים, הטיפול בקנאביס מוגבל מראש לתקופה מסוימת מטעמי ביקורת רפואית לצורך שמירה על איכות הטיפול ובריאותו של המטופל.

הגבלה זו מיושמת על ידי מתן תוקף לרישיון הקנאביס, אשר בדרך כלל ניתן לתקופה ראשונית של חצי שנה (עד שנה במקרים חריגים) כאשר לאחר מכן יכול המטופל, באישור הרופא המטפל ובהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות ויחידת היק"ר, לחדש את הרישיון ולהאריך את תוקפו. המטרה של חידוש הרישיון מבחינת משרד הבריאות היא לפקח בצורה טובה יותר אחר הטיפול האינדיבידואלי של כל מטופל בעל רישיון, אך בפועל גורר פיקוח זה את הצורך של כל מטופל להמשיך לדאוג ולוודא שתוקפו של הרישיון מוארך ככל שנדרש מבחינה רפואית, לכל אורך תקופת הטיפול.

מטופל שיש בידו רישיון קנאביס רפואי שאינו בתוקף לא יוכל להמשיך את הטיפול, לקבל שירותים מבתי המרקחת ולהזמין משלוחי קנאביס רפואי במטרה לנפק את המרשם החודשי שלו או לנפק מרשמים חודשיים חדשים אצל הרופא. כמו כן, במקרים מסוימים אף עשוי המטופל להיות חשוף לתהליכים פליליים בשל שימוש אסור בתרופה שאינו מוגן בהסדר של שימוש במוצרי קנאביס רפואי ברישיון. לכן, חשוב מאד לדאוג שרישיון הקנאביס יהיה תמיד בתוקף על ידי חידוש והארכה כל חצי שנה עד שנה, בהתאם לתוקף הקיים.

חידוש והארכת רישיון קנאביס רפואי – איך עושים את זה?

מטופלים שתם תוקף הרישיון שלהם צריכים לפנות לרופא המומחה המטפל אשר הגיש את הבקשה הראשונית ליק"ר בתחילת תהליך הטיפול. באופן תיאורטי ניתן לבצע חידוש רישיון קיים בפגישה עם כל רופא מומחה שתחום ההתמחות שלו תואם את ההתוויה הרפואית הרלוונטית בגינה קיבל המטופל את ההיתר לתחילת הטיפול, אך לרוב יהיה מדובר ברופא המומחה שהנפיק את ההמלצה הראשונה או את הרישיון עצמו בתחילת תהליך הטיפול. יש לציין כי קביעת תור לרופא יכולה להתבצע דרך קופת החולים (על ידי הפנייה של רופא משפחה) או באופן פרטי, כאשר התשלום עבור קביעת התור והייעוץ הרפואי מתבצע ישירות מול הרופא, או מכוסה במסגרת הביטוח של קופת החולים בהתאם לבחירה שביצע המטופל. במקרה של תור דרך קופת חולים יעמוד התשלום על כ-150 ש"ח, בעוד במסגרת פרטית המחיר מזנק ויכול להגיע עד כדי 500-900 ש"ח לפגישה בודדת.

אריזות קנאביס (צילום: Atomazul, shutterstock)
צילום: Atomazul, shutterstock

במהלך הפגישה יבדוק הרופא המומחה האם מצבו הרפואי העדכני של המטופל עדיין עומד בקריטריוני הסף לאישור המשך הטיפול, בהתאם להתוויה הרפואית הרלוונטית עבורם. במידה ואכן ישנה עמידה בקריטריונים ולא חל שינוי מהותי במצבו הרפואי של המטופל שתדרוש דיון מחדש ביק"ר, יוכל הרופא המטפל להגיש בקשה לחידוש רישיון שתעבור ליק"ר במערכת הממוחשבת ותמתין לאישור עתידי. במידה וכל המסמכים החיוניים הוגשו לרופא בזמן התור או מבעוד מועד, פגישה בודדת עם הרופא המומחה צריכה להספיק כדי לחדש את הרישיון ללא דרישות נוספות. במקרים חריגים ומיוחדים, הרופא המטפל אמור להנחות את המטופל מראש, כבר בתחילת הטיפול בקנאביס, באילו מסמכים עליו להצטייד בכדי לאפשר את חידוש הרישיון בתום תוקפו של הרישיון.

רופאים אשר עברו את ההכשרה הנדרשת של משרד הבריאות בנוגע לניפוק רישיונות ומרשמי קנאביס רפואי, יוכלו לחדש בעצמם את הרישיון בדומה לתהליך המתבצע בעת מתן של רישיון חדש. כלומר, במעמד הפגישה עם הרופא המומחה, בהנחה שהנו בעל ההכשרה וההסמכה הנדרשת של משרד הבריאות והיק"ר, יוכל המטופל לקבל כבר את המרשמים החודשיים העתידיים שלו יחד עם הרישיון המחודש. בשל כך, למעט במקרים חריגים במיוחד, חידוש הרישיון יתאפשר רק במסגרת של שימוש במוצרי "האסדרה חדשה" בלבד ובהתאם לנהלים החדשים שנקבעו לאחר רפורמת הקנאביס הרפואי.

במרבית המקרים חידוש רישיון קנאביס יהיה לתקופה של שנה לכל היותר, כאשר במקרים רבים יחליט הרופא לאשר את הארכת הרישיון לתקופה של חצי שנה בלבד. אורך התקופה תלוי בקריטריונים מסוימים של היק"ר אשר אינם "גמישים" במיוחד אלא קבועים מראש, בעיקר בהתאם להתוויות הרפואיות השונות. בכל מקרה, למעט מקרים חריגים במיוחד, התקופה המקסימלית להארכה של רישיון קנאביס קיים תהיה לשנה אחת בלבד.

מהם הקריטריונים לחידוש והארכת רישיון קנאביס רפואי?

הקריטריונים בגינם קובעת יחידת היק"ר האם לאשר חידוש והארכה של רישיון למטופל מסוים דומים בבסיסם לקריטריונים הרפואיים המפורטים בנוהל 106 ומכונים בקיצור "רשימת ההתוויות". העיקרון המנחה מאחורי דמיון זה הוא שהטיפול בקנאביס נחשב כנדרש רק אם המטופל עומד באותם קריטריונים אשר בגינם אושר לו הטיפול מלכתחילה.

רופא ומטופלת (צילום: wavebreakmedia, shutterstock)
צילום: wavebreakmedia, shutterstock

לפיכך, מטופלים עשויים למצוא עצמם לא זכאים לחידוש או הארכת הרישיון, במידה ואינם עומדים עוד בקריטריוני הסף לתחילת הטיפול בקנאביס רפואי בהתוויה המסוימת שרלוונטית עבורם. בכל מקרה כזה, ניתן לפנות ליחידת היק"ר באופן פרטני במייל ובטלפון כדי לבקש לעבור "וועדת חריגים". בכוחה של וועדה זו לאשר טיפול בקנאביס רפואי במקרה של מטופלים חדשים או וותיקים, לאחר שאלו קיבלו סירוב במהלך הפנייה הראשונית ליק"ר. למרות קיומה של אפשרות זו, במקרים רבים חידוש והארכה של רישיון קנאביס רפואי יתבצעו בתהליך פשוט יחסית ללא קשיים מיוחדים. ככלל, אם מטופל עומד בקריטריוני הסף של היק"ר, מטופל בקנאביס באופן עקבי לאורך תקופה של כמה חודשים לפחות, מדווח לרופא על יעילות הטיפול והצלחתו בשיכוך סימפטומים מסוימים ואינו חווה השפעות שליליות או תופעות לוואי, הרופא המטפל ימליץ בדרך כלל על המשך הטיפול.

מלבד קריטריוני הסף של משרד הבריאות, נדרש המטופל לספק לרופא דו”ח ניפוק/מתן תרופות מ-12 החודשים האחרונים, אשר מונפק בקלות על ידי רופא משפחה. במקרים מסוימים, יתבקש המטופל לספק גם "טבלת צריכה ומעקב" (תיעוד היסטוריית צריכה) אשר תעניק לרופא המטפל מידע מדויק ומלא יותר אחר הרגלי הצריכה של המטופל, ותעיד בפניו ובפני משרד הבריאות כי הטיפול בקנאביס מניב תוצאות יעילות ולכן יש להמשיכו .כמו כן, אם קיימת חוות דעת רפואית החיונית לאישור ההמלצה, כזו שנעשה בה שימוש לצורך אישור הנפקת הרישיון בתחילת הטיפול, יש להביא גם אותה לרופא בעותק מודפס. במקרים מיוחדים, עשוי להיות צורך במסמכים נוספים שעל המטופל להמציא לרופא המטפל במעמד הפגישה כדי לאפשר את חידוש הרישיון והארכת תוקפו.