_OBJ

שם בלועזית

Amir

מגדר

בנים

מקורות

השפה העברית / השפה הערבית 

פירוש

פירוש השם אמיר בשפה הערבית הוא נסיך, שליט או מושל. בנוסף, בשפה העברית פירוש המילה אמיר היא החלק העליון וענפיו העליונים של העץ, הצמרת.

מפורסמים עם אותו השם

אמיר אוחנה, אמיר דדון, אמיר פיי גוטמן, אמיר פחר

פירוש קבלי

הן לפי הפירוש מהשפה הערבית והן לפי הפירוש מהשפה העברית - השם אמיר מבטא שאיפה ליעדים גבוהים, צמיחה, עליונות ושליטה. הורים הבוחרים בשם זה רוצים לבטא את תקוותם כי בנם יגיע לגדולות.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 8

אנשים עם ערך נומרולוגי 8 הינם אנשים חמי מזג ונמרצים. הם אנשים שמצליחים להתחבר לשני צדדים שונים בחיים - בית ועבודה, חוץ ומשפחה, חיובי ושלילי. הם מאמינים בשוויון, אוהבי שלום וצדק ומגשימים את האידיאלים שלהם לטובתם האישית ולטובת הכלל. בעלי כוח רב והשפעה בסיטואציות חברתיות, על אף ביישנותם.

פירוש אסטרולוגי

יסוד אוויר, כוכב אורנוס.