בשנתיים הקרובות צפוי גידול חד בדירות מוגמרות שישפיע על המחירים, כך עולה מבדיקה שערך אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי בבית ההשקעות "מיטב". מהבדיקה עולה, כי התחלות הבנייה בסך של כ-69 אלף דירות בשנה האחרונה היו הגבוהות ביותר מאז אמצע שנות ה-90. לפי מספר היתרי בנייה, כמות התחלות הבנייה בשנה הקרובה אמורה לעלות ל-75-80 אלף.

לכאורה, לגידול בהתחלות הבנייה אמורה להיות השפעה מרסנת על מחירי הדירות. אלא שבפועל, אומר זבז'ינסקי, "מחירי הדירות הם אלה שמשפיעים על התחלות הבנייה ולא ההיפך. התחלות הבנייה עולות בפיגור זמן מסוים בתקופות של עליות מחירים בשוק הדיור ויורדות כאשר המחירים לא עולים או יורדים.

אפשר להסיק מכך מספר מסקנות: הקבלנים משפיעים על קצב התחלות הבנייה לא פחות ואולי אף יותר מהמדינה. קשה לעצור מגמת עליית מחירי הדירות ע"י מאמץ של המדינה להגדיל כמות התחלות הבנייה. וגם - חייבים להפעיל כלי מרסן ביקושים שהוא הריבית של בנק ישראל".

על כן במיטב מעריכים, כי "בשנה הקרובה צפויה התמתנות משמעותית בקצב עליית מחירי הדירות מה שיוביל להתמתנות בקצב הגידול של התחלות הבנייה, למרות גידול בהיתרי בנייה. מנגד, גמר בנייה המשיך לרדת, כשהקשר ההיסטורי בין התחלות לגמר הבנייה בפיגור של כ-2-2.5 שנים נותק ככל הנראה בגלל עיכובים בבנייה שנוצרו בתקופת הקורונה. כתוצאה מזה, מספר דירות בבנייה פעילה זינק בשנתיים האחרונות בכ-22% והגיע לכ-160 אלף, שיא של כל הזמנים. כתוצאה מזה, בשנתיים הקרובות צפויה השלמה ואכלוס של כמות גדולה מאוד של דירות. גידול משמעותי בהיצע הדירות המוגמרות אמור למתן עליית מחירי הדירות, בפרט לשכירות.

"לא רק התחלות הבנייה למגורים עלו בחדות בשנה האחרונה, אלא גם שטחי התחלות הבנייה שלא למגורים. התחלות הבנייה למשרדים, לתעשייה ולאחסנה הגיעו בשנה האחרונה לרמה הגבוהה ביותר היסטורית. גם התחלות הבנייה למסחר עלו, אך הן עדיין נמוכות יותר מאשר לפני הקורונה".

>> הכתבה פורסמה במקור בביזפורטל