משרדי החקלאות והאוצר הגיעו היום (שלישי) להסכמות עם נציגי ענף החלב, במסגרתן יתייקרו מוצרי החלב המפוקחים ב-4.9%. בנוסף יוסרו בהדרגה מכסים ממגוון גבינות קשות ומגבינות שמנת מיובאות. לנוכח המצב הפוליטי, הסכם זה ככל הסכם אחר בתקופה זו, נדרש לאישור משפטי.

על פי משרד החקלאות והאוצר העלייה במחיר המוצרים המפוקחים נחתכה בשליש, שכן המחרי היה אמור לעלות בלא פחות מ-14%. המחיר לא ישתנה במשך שנה לפחות ומחיר המטרה, המחיר שאותו מקבלים הרפתנים מהמחלבות, יפחת ב-2.15 אגורות מדי רבעון למשך שנה.

עוד הוסכם בין הצדדים כי יבוטל המכס באופן מידי על גבינות קשות, כגון: מוצרלה, חלומי, גבינת ג'מיד (קישק) וגורגונזלה, וכן, יבוטל בהדרגה המכס על גבינות שמנת בעלות אחוז שומן הגבוה מ-5%. כך שבפעימה הראשונה, בתחילת שנת 2023, יירד המכס ב-50% מהמכס המוטל כיום, ושנה לאחר מכן (2024), יבוטל המכס לגמרי. כמו כן, יוגדלו מכסות היבוא למוצרי חלב בפטור ממכס בהתאם לנתוני הצריכה המקומית.

כמו כן, החל ממאי 2023, מחיר מוצרי החלב שבפיקוח יתעדכן באמצעות מנגנון אוטומטי, בהסתמך על החלטות ועדת המחירים הבין-משרדית של משרד האוצר ומשרד החקלאות וללא צורך בחתימת השרים על צו מחירים. במסגרת זו, יחושבו עלויות ייצור החלב בהתאם לעלויות הייצור השנתיות של רפתות גדולות, בהן מכסת הייצור עומדת על 800 אלף ליטר ומעלה. מתוך הבנה כי מדובר ברפתות גדולות ויעילות, ובהתאמה עלויות הייצור שלהן מינימאליות.

נוסף על כך, הוסכם כי תוקם ועדה בהשתתפות משרדי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר ונציגי ענף החלב אשר תגבש תכנית פעולה לקידום והתייעלות ענף החלב, לרבות: בנושאי איחוד רפתות, קידום רפתות קטנות, רגולציה והקלות בניוד מכסות ועוד. הוועדה תגיש את מסקנותיה תוך 6 חודשים. בנוסף, תיבחן האפשרות להגדיל את הקצאת העובדים הזרים בענף.

שר החקלאות, עודד פורר, מסר: "בימי אי וודאות, יצרנו וודאות. בלמנו עליית מחירים חדה בחלב ומוצריו והרחבנו את התחרות. ההסכם עליו חתמנו כעת מהווה יציאה לדרך חדשה, שתביא לשדרוג הענף ותיתן מענה שוטף לביקוש הישראלי לחלב ומוצריו. הוודאות לשנים הקרובות תאפשר פיתוח הענף והתייעלות הרפתות".

מנכ"ל מועצת החלב, איציק שניידר, הוסיף: "עשינו היום שירות חשוב לציבור הישראלי. ההסכם היום מראה שכאשר פועלים יחד ובאחריות אפשר לשמור על החקלאות הישראלית והיצור המקומי, לצד דאגה לצרכנים. אני מודה לשר החקלאות, עודד פורר, על קידום ההסכם והדאגה לענף החלב. ההסכם צפוי להגיע לאישור דירקטוריון מועצת. החלב בימים הקרובים".

ליאור שמחה, מנכ״ל ארגון יצרני החלב, מסר: "ההסכם שנחתם הוא תוצר מאמץ משותף לבלום את עליית מחירי מוצרי החלב. ההסכם מבטא את האיזון בין שמירה על האינטרס הציבורי ובלימת עליית המחירים לבין שמירה על החקלאות הישראלית והתעשייה המקומית. בדרך זו ימשיכו אזרחי ישראל ליהנות מתוצרת ישראלית איכותית, ויחד נשמר את ביטחון המזון, לצד מחירים הוגנים".