בשנת 2019, תוקן חוק התחרות הכלכלית (לשעבר חוק ההגבלים העסקיים), דבר שהגיע יחד עם שורת שינויים שמעניקה לרשות התחרות סמכויות רחבות יותר. תיקון החוק הוא צעד משמעותי שהוביל לחיזוק האכיפה, החמרת האיסורים ביחס לפעולות עסקיות שמקימות חשש לפגיעה משמעותית בתחרות וכן להחמרה בענישה.

אין ספק כי החוק בשמו החדש, חוק התחרות הכלכלית, הוא חוק עמום , ולא תמיד ברור מתי להניף דגל אדום ולהצביע על עבירת הגבלים עסקיים הפוגעת באופן ישיר בציבור הצרכנים ובשחקניות המתחרות, וזה על אף שבידי רשות התחרות סמכויות רבות וסנקציות חמורות.

תיקון החוק גרם לרפורמה במשק הישראלי, והגיע הזמן להבין מה אסור לעשות ואיך ניתן למנוע עבירות על פי חוק זה.

לפניה ישירה אל עורכת דין רימא מזאוי סוסו, לחץ/י כאן

להלן השינויים העיקריים בהם עוסק החוק המתוקן

אחד התיקונים המובהקים היה שינוי השם- מרשות ההגבלים העסקיים לרשות התחרות. מחוק ההגבלים העסקיים לחוק התחרות הכלכלית, השינוי הזה הוא בעצם מין הצהרה של הרשות בדבר הפיכתה לדינאמית יותר, היא משמשת כרגולטור גם לשם קידום אקטיבי של התחרות במשק ולא רק כגוף שאוכף הגבל עסקי מסוים.

הרחבת אחריות נושא משרה- נושא משרה בחברה יכול למצוא את עצמו חשוד בביצוע עבירות של הגבלים עסקיים רק בשל מעשה שבוצע על ידי עובד אחר בחברה, אך הוא יהיה אחראי לאותו מעשה רק בשל היותו מנהל פעיל בחברה. אם לפני תיקון החוק, נושא משרה היה נושא באחריות רק אם הוא לא נקט באמצעי סביר למנוע עבירה של הגבלים עסקיים בחברתו, היום אחרי תיקון החוק, לשון החוק מחייבת את נושא המשרה לפעול באופן אקטיבי ולעשות כל שניתן כדי למנוע עבירה של הגבלים העסקיים. כלומר, היום נושא משרה צריך מיוזמתו לבצע פעולות למניעת עבירות הגבלים כדי לא להיות חשוף לפלילים ולעונש עד שנת מאסר, צעד אקטיבי יכול להיות הדרכה בתחום ההגבלים העסקיים לעובדים אשר מקיימים אינטראקציה ישירה עם לקוחות וספקים, וזו לשון החוק:

אחריות נושא משרה"

  1. (א

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מאסר שנה והקנס הקבוע ליחיד בשל אותה עבירה".

הגדרת "בעל מונופולין" (תיקון 21) - לפני תיקון החוק, בעל מונופולין היה מי שנתח השוק שלו עלה על 50% והיום, בעקבות התיקון, מונופול הוא מי שמחזיק בכוח שוק משמעותי, גם אם נתח השוק שלו הוא מתחת ל-50%, כאשר כוח שוק משמעותי הוא כשיש בידי הספק לקבוע תנאי אספקה נחותים למוצר, באופן משמעותי מהתנאים שקובעים בשוק התחרותי, באופן שאינו ארעי, לציבור כולו או לאוכלוסייה מסוימת.

החמרת הענישה - לפני שאתייחס לסוגיית החמרת הענישה בעקבות התיקון, ניכר כי מערכת המשפט בשנים האחרונות רואה בחומרה עבירת הסדר כובל, ונוטה להחמיר עם מורשעים בעבירות הגבלים עסקיים, במילים פשוטות- "תיאמת מכרז- תיענש בכלא", וזאת לצד קנסות על סך סכומים גבוהים. תיקון החוק, מחמיר את העונש על עבירת הסדר כובל - משלוש שנות מאסר לחמש שנות מאסר, גם באכיפה המנהלית - התיקון הוביל להעלאה דרסטית של תקרת העיצומים הכספיים שניתן להטיל על חברה שמחזור המכירות שלה עולה על 300 מיליון ₪, מ-24 מיליון ₪ ל-100 מיליון ₪.

מהי המשמעות הפרקטית של תיקון החוק עבור נושאי משרה בתאגיד?

לאור תיקון זה, מנהל פעיל בחברה יכול למצוא את עצמו חשוד בביצוע עבירות על פי חוק התחרות מבלי להיות שותף לביצוע עבירות אלו וזה רק מתוקף תפקידו כנושא משרה בתאגיד. החוק מטיל עליו חובה לנקוט בצעדים אקטיביים למניעת עבירות של הגבלים עסקיים. עבירה של הסדר כובל בשונה מעבירות פליליות אחרות, לא מחייבת ביצוע בפועל, אלא מספיק ניסיון לבצע עבירה מסוג זה. יודגש, כי הסדר כובל על פי סעיף 2(ב) לא חייב להיות בכתב אלא יכול להיות בקריצת עין או בלחיצת יד.

כדי להימנע מהתמודדות עם סנקציות פליליות ועיצומים כספיים בסכומים גבוהים כאמור, מומלץ לנושאי משרה בחברה להשתתף בהדרכת הגבלים עסקיים. באמצעות השתתפות בהדרכה נושא משרה בתאגיד, יכול לפעול אקטיבית כדי לעמוד בדרישת החוק ולהוכיח כי הוא עושה כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירות הגבלים עסקיים בחברתו ולהנחות את עובדיו מה לא לעשות.

נוסף על כך, במסגרת ההדרכה, איש מקצוע מיומן ומקצועי ידריך את העובדים ואת מקבלי ההחלטות בחברה בנוגע ליחסים אסורים בין מתחרים, ויעניק להם כלים להבחין מתי עובר הגבול בין מותר לבין אסור בהתנהלות מול מתחרים במסגרת מפגשים כחלק מתנאי מכרז או במפגש אקראי מכורח נסיבות עיסוקם.

עורכת הדין רימא מזאוי סוסו (צילום: משרד עו
עורכת הדין רימא מזאוי סוסו|צילום: משרד עו"ד רימא מזאוי סוסו

עורכת דין רימא מזאוי סוסו עוסקת בהעברת הדרכות בתחום ההגבלים העסקיים לחברות, ועוסקת במשפט פלילי, עבירות הגבלים עסקיים, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, עבירות כלכליות ועוד. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפניה ישירה לעורכת דין רימא מזאוי סוסו - 053-7429386