דוח של מבקר עיריית חיפה, שממצאיו הוצגו הערב (שלישי) במועצת העיר, מצביע על ליקויים חריגים של העירייה ביחס להעסקת משרד רואי חשבון. העירייה שכרה את שירותי המשרד בשביל לאתר בקרב עובדי העירייה התנהלות שחורגת ממנהל תקין - עבירות, מעשי שחיתות וכן הלאה. אלא שמהדוח עולה כי בעוד רואה החשבון הועסק למטרות מוגדרות ומצומצמות, אט-אט התרחבה פעילותו לבדיקות ו"חקירות" שלא ברור מה טבען.

את המשרה הנכספת קיבל משרדו של רואה החשבון יהודה בר-לב, ובתמורה הכניס לקופת המשרד תשלומים רבים שנאמדים בסך הכולל של כמיליון שקלים וחצי. "בחלק מהדיווחים, תחת תיאור העבודה נרשמו מילות קוד, שאינן מאפשרות לדעת מהי מהות העבודה", ציין מבקר העירייה בדו"ח, ופירט את שמות מילות הקוד שמעלים לא מעט סימני שאלה: "השוד הגדול, חנות מידע,  חנות דגים,  חנות מכולת, תביעת דיבה,  ניצול מרות,  תוכנית עבודה,  עץ בעלויות ומידע עסקי והוקי קרח".

בדוח ציין המבקר שאף לא אחד מהגורמים העירוניים, בהם ראש העיר, היועץ המשפטי והגזבר, אינו יודע להסביר מה מהות הנושאים המעורפלים הללו שדווחו כנושאי עבודה. יתרה מכך, אין שום חומר כתוב שנמצא אצלם בנושאים אלה, ואף לא אחד מהם אישר את ביצועם, כך על פי המבקר.

בתגובה לסוגייה החריגה שעלתה בדו"ח מסרה ראש העיר קליש כי "השוד הגדול" הוא למעשה מת"ם (מרכז תעשיות מדע השוכן בעיר) ואילו "חנות מכולת" היא שם קוד לעיריית חיפה. באשר ליתר השמות, קליש לא מצאה נימוקים ברורים, "אני זוכרת שהציג לי את 'חנות דגים' - אבל אני לא זוכרת מה היה הנושא בדיוק, את כל השאר אני לא ממש זוכרת, ויש כאן ברשימה כמה שמות קוד שלא נראים לי מוכרים בכלל".

קליש, מצידה העבירה את הכדור לרואה החשבון: "אני מניחה שמדובר בנושאים שבהם טיפל מול היועץ המשפטי לעירייה או הגזבר". אלא שעל פי המבקר, גם רואה החשבון לא סיפק הסברים בנידון ולא העביר חומרים לגזבר העירייה, למרות דרישותיו.

"נושאים מעורפלים שדווחו כנושאי עבודה"

אחד משמות הקוד שהופיעו בדוח היה "ניצול מרות". על פי מידע שהגיע לידי הביקורת עולה כי מדובר בחקירה שערך, לכאורה, רואה החשבון על בעל תפקיד בכיר לשעבר בעיריית חיפה. אולם, מדגיש המבקר כי "בעת שהתבצעה החקירה, לכאורה, לא אחז הנ"ל בתפקידו בעירייה". כלומר, החקירה הזו התנהלה נגדו בזמן שאין לו שום נגיעה לתפקיד.

בתצהיר שהוגש למשטרה והגיע לידי N12, אדם מהצפון שעמד בקשר עם דמות בכירה לשעבר בעירייה, קיבל פנייה מרואה החשבון שביקש ממנו לענות על מספר שאלות הקשורות בהתנהלות של אותה דמות בכירה. בשלב מסוים, כך על פי התצהיר, ראש העיר קליש הצטרפה טלפונית למפגש והפצירה באותו אדם - לענות על כל השאלות.

בתגובה לדברים, טען רואה החשבון כי "אין מדובר בבדיקה של עובד לשעבר כלשהו". עוד הוא הוסיף: "שם הקוד 'ניצול מרות' מתייחס לניצול מרות על ידי עובדי עירייה בניגוד לחוק תוך התעמרות בעובדי עירייה ואחרים" וכי "אין מדובר בבדיקה של עובד לשעבר כלשהו".

חקירת "שומרי הסף"

מקרה נוסף המצוין בדוח מצביע על כך כי משרד רואי החשבון בדק לכאורה את עמותת "שומרי הסף" שבראשה עומדים עו"ד ליאור דץ ועו"ד אורי שילה. במסגרת פעילותה, עתרה העמותה מספר פעמים נגד העירייה ונגד ראש העיר. בין היתר, בדרישה להדחתה של קליש מתפקיד יו"ר הוועדה לתכנון ובניה בשל הרשעתה הפלילית בתחום. על כך העיר המבקר כי "אף גורם עירוני אינו מאשר שהוא הזמין בדיקה על עמותת "שומרי הסף".

"גם רואה החשבון לא העביר לעירייה שום מסמך, חוות דעת, סיכום או תזכיר המעידים על עבודה שביצע בנוגע לעמותה", כתב. למרות שלא הועברו דיווחים או הסברים דווח על שעות עבודה שנעשו בעניין העמותה. "עולה שאכן בוצעה חקירה כלשהי בנושא זה, שאיש מהעירייה אינו יודע מה טיבה, מה מהותה ומהם ממצאיה", כתב המבקר.

מטעם רואה החשבון נמסר בתגובה כי "מדובר בבדיקה שנעשתה במסגרת מכתב איום שנשלח לרואה החשבון, ולרואי החשבון המבקרים של העירייה ביחס לפרשת קיט ונופש שנוהלה על ידי הלשכה המשפטית".

"לא מגיעה כי לא רוצה להתמודד עם הטענות הקשות"

זעם רב התעורר בקרב חברי מליאת מועצת העיר לאחר שהתוודעו כי ראש העיר חיפה עינת קליש, תיעדר הערב מהצגת ממצאי דוח הביקורת. "היא קראה את הביקורת החריגה שמופנית כלפי התנהלותה ובחרה בהתאם לא להגיע, היא פשוט לא רוצה להתמודד עם הטענות", מסר חבר במועצת העיר. "היא מבינה היטב שכל דבר שתאמר יכול רק לסבך אותה יותר".