LIVE
שם התוכנית
 1. 20memshala_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  נתניהו מחדש את חלוקת התיקים בליכוד


 2. 20limodim_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מערכת החינוך חוזרת לפעילות מלאה


 3. 20kot_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  כותרות חדשות סוף השבוע: 16.05.2020


 4. 17mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 17:00 - כל התלמידים חוזרים ללימודים


 5. 17mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 17:00 - כל התלמידים חוזרים ללימודים


 6. 16mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 16:00 - מחר: השבעת הממשלה ה-35


 7. 15mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 15:00 - כל התלמידים חוזרים לילמודים


 8. 13mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 13:00 - למרות ההנחיות: הישראלים בחופים


 9. 14mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 14:00 - למרות ההנחיות: הישראלים בחופים


 10. 09mivzak_vtr2_n20200516_v1 (צילום: חדשות)

  מבזק 09:00 - ניסיון פיגוע בכפר אבו דיס