LIVE
שם התוכנית
 1. 20dekel_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  דקל ועקנין מגיב לסערה


 2. 20mada_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  האמבולנס הגדול בישראל


 3. 20weddings_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  חתונות בעידן הקורונה


 4. 20yoav_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  מרפאות השיניים של כללית סגורות


 5. 20dyur_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  המצוקה בדיור המוגן


 6. 20shulman_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  "אני שולמן"


 7. 20yohananof_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  הקלטות רשת "יוחננוף"


 8. 20alimut_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  האלימות בחברה הערבית


 9. 20matanyau_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  המבקר והניסיון לפטר סמנכ"ל במשרד


 10. 20barabash_vtr2_n20200510_v1 (צילום: חדשות)

  מחאת הרופאים המתמחים