חברת החשמל פתחה במבצע גבייה בעיר רהט שימשך עוד לסוף החודש. תושבי העיר צברו חובות של שהגיעו ל-12 מיליוני שקלים.

החברה מתקשה לגבות חובות של צרכנים פרטיים, שחלקם לעיתים לא משלמים במשך תקופה ארוכה. הגבייה בעיר מלווה בקשיים רבים, בעיקר בגלל חשש לאלימות נגד עובדי חברת החשמל שמתגוררים בה במקרה של ניסיון ניתוק. העובדה שאחוז גבוה מהחייבים נמצאת עמוק מתחת לקו העוני לא מאפשרת פנייה להליכים של עיקולים.

בניסיון להתמודד עם התופעה, יזמה החברה ביחד עם עיריית רהט מבצע שיעודד את תושבי העיר לשלם את חובותיהם.

במהלך תקופת המבצע , תעמיד חברת החשמל עמדה לתשלום חובות החשמל שיאפשרו את גביית התשלום בתנאים מיוחדים. בין היתר יוצאו ללקוחות פריסת תשלומים נוחה, אפשרות לתשלום במזומן ושמיטת ריביות למי שצבר חובות מינואר 2020 ועד היום.

בחברה הבהירו שמדובר במבצע חד פעמי, שיסתיים ב-30.6.

אורן הלמן, סמנכ"ל שירות שיווק ורגולציה: "מתוך הבנה למצב לקוחות החברה בעיר רהט, חברת החשמל מעוניינת להקל על לקוחותיה בתשלום החובות .זו הזדמנות חד פעמית לשלם חובות שנצברו במהלך ה תקופה, ונאפשר גם פריסת תשלומים, גם שמיטת ריביות החל משנת 2020 ותשלום במזומן. אני קורא לתושבי רהט לנצל את ההזדמנות חד-פעמית ולסלק את חובם. תשלומים אלו יאפשרו את המשך ההשקעות בתשתית ויישום תכניות הפיתוח של החברה לטובת שיפור ואמינות אספקת החשמל."