הוועדה המחוזית מרכז דנה היום (שני) באישור תוכנית של החברה הממשלתית "דירה להשכיר" לפיתוח שכונת מגורים משולבת בשם נוף ירקון, שתמוקם בשטחים הפתוחים בדרום הוד השרון. התוכנית כוללת 9,000 יחידות דיור, כ-180 אלף מ"ר המיועדים למסחר ותעסוקה, ושטחי ציבור נוספים, לצד פארק וגן לאומי.

התוכנית משתרעת גם על שטחים מהיישובים ירקונה וגני עם (רחובות דרך הברוש, דרך הפקאן ודרך הים), ומהווה יישום מפורט לעקרונות שהותוו בתוכנית המתאר של העיר שאושרה באפריל 2022. התוכנית מגדירה את גבולות הפיתוח העירוני ואת יחסי הגומלין שלו עם המרחב הפתוח.

התוכנית, המתפרסת על כ-2,370 דונם, מצויה מצפון לנחל הירקון ודרומית לפאתי הוד השרון: שכונות רמת מנחם, רסקו ג' ומתחם בני דן, מזרחית לכביש 4 ונחל פרדס ושכונת נווה הדר, ומערבית לרחוב דרך רמתיים. תחום התכנון כולל קטע דרך בין דרך רמתיים לכביש 40, צפונית למושבים נווה נאמן ועדנים.

בהתאם לשילוב עם השטחים הפתוחים, התוכנית מציעה 9,000 יחידות דיור, מתוכן לפחות כ-3,000 יחידות דיור מכליל, כולל כ-2,300 דירות להשכרה ארוכת טווח (ל-20 שנה לפחות בבעלות אחודה ובמחיר מופחת), וכ-700 יחידות דיור מיוחד לגיל הזהב. מתוך כלל הדירות, כ-2,000 צפויות להיות קטנות, במטרה לתת מענה לאוכלוסייה מגוונת. התוכנית כוללת גם כ-145 אלף מ"ר המיועדים לתעסוקה וכ-35,250 מ"ר למסחר, עם עשרות מגרשים למבני ציבור בשטח של כ-432 אלף מ"ר.

מבני המגורים והשימושים המעורבים יהיו ברובם בגובה של עד 9 קומות, עם 5 קומות תת-קרקעיות ועד 21 קומות. מתחם התעסוקה יכלול בניינים בגובה עד 24 קומות, דיור מיוחד עד 20 קומות ומבני ציבור עד 6 קומות. עורך התוכנית הוא האדריכל מיכאל וינד ממשרד ארי כהן אדריכלים.

התוכנית גם קובעת רצף שטחים פתוחים בעלי ערך, מהגן הלאומי במרחב נחל הירקון ושפך נחלי הדס ופרדס ועד פארק דרך הים, הכולל אתרי טבע כמו גבעת הכלניות והר הזבל. היא יוצרת רצף עירוני עם השכונות הקיימות מצפון, ומשלבת שימושי מגורים, תעסוקה ועשרות שטחי ציבור בנויים ופתוחים.

הפיתוח העירוני זכה לאישור גם בתוכניות קודמות ובתוכניות המתאר. בחלק ממבני המגורים ישולבו שטחי מסחר ותעסוקה בקומות הקרקע, לצד שימושים ציבוריים כמו גני ילדים, כיתות מעון וטיפת חלב. חלק מהשטחים יועדו להפקעה, נוסף לעשרות שטחים למבנים ציבוריים כגון בתי ספר. התוכנית כוללת גם מרכז מסחרי ואזורי ספורט ונופש, עם אפשרות לבריכה.

נכתב על ידי כתבי מרכז הנדל"ן.