היום, ה- 1 ביולי, צפויים רבים לקבל את המשכורת שלהם. אם אם אתם הורים לילדים בגילאי 6-12, ועדיין לא עדכנו את נקודות הזיכוי שלכם בחודש הקודם - אתם צריכים לבדוק שאכן עדכנו לכם את נקודות הזיכוי החדשות בתלוש המשכורת הנוכחי, ושנקודות הזיכוי ממס שלכם, שצפויות להכניס עוד כסף לחשבון הבנק, גדלו.

באמצע מאי אושר סופית חוק הגדלת מענק העבודה ונקודות זיכוי ממס להורים לילדים בגילאי 6-12, והוא ימומש כבר בתלוש המשכורת הזה.

החלק הראשון בחוק נוגע לנקודות זיכוי להורים ולפיו נקבע כי תינתן תוספת של נקודה לכל אחד מההורים לילד שמלאו 6 עד 12. שוויי כל נקודת זיכוי הוא 2,796 שקלים בחישוב שנתי. חלקו השני של החוק נוגע למענק עבודה, והתוספת תעמוד על 40 אחוזים למענק הקיים. כך תסתכם התוספת ב-1,600 שקלים בממוצע לזכאי, במקום 800 שקלים במתווה הקודם.

הצעד נעשה במסגרת מקדמה עבור שנת העבודה 2022, כדי לייצר תמריצים לתעסוקה, וצפוי להגדיל את מענקי עבודה ל-320 אלף עובדים בשכר נמוך. פנינו למשרד האוצר ורשות המיסים, ושאלנו אותם מי וכמה צפויים להרוויח מהמהלך.

מה זה נקודת זיכוי ממס הכנסה?

תושבי ישראל זכאים לנקודות זיכוי ממס ההכנסה, שמפחיתות את גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם. הזכות הבסיסית עומדת על 2.25 נקודות לכל תושב. שווי נקודה נכון ל-2022 הוא 223 שקלים לחודש, שהם 2,676 שקלים לשנה שלמה. מעבר לזכות הבסיסית ניתנות נקודות זיכוי נוספות לעובדים שזכאים לכך לפי מין, מעמד משפחתי, מספר ילדים, ועוד. ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן באתר רשות המסים.

מי זכאי לתוספת נקודת מס בעקבות השינוי בחוק?

הורים לילדים בגילאי 12-6 בלבד. אם יש לכם ילדים מתחת לגיל 6 או מעל גיל 12 תוספת נקודת הזיכוי לא רלוונטית אליכם. גם זוגות חד מיניים או הורים יחידניים זכאים להטבה.

מה אומר חוק נקודות הזיכוי במס החדש?

כל נקודה משמעותה הקטנה של חבות המס בסכום של 2,676 שקלים לשנה או 223 שקלים בחודש לכל הורה. לא. אתם לא תקבלו כל חודש תוספת 223 שקלים למשכורת אלא הקטנה של המס ב-223 שקלים עבור כל ילד בגילאים הרלוונטיים.

דוגמא: שני בני הזוג עובדים, האב משלם 6,300 שקלים בשנה מס הכנסה והאם משלמת 1,800 שקלים בשנה.

  1.  ילד 1 בגילאים 12-6: האב יצמצם את חבות המס שלו ב-2,676 שקלים בשנה והאם תצמצם את חבות המס שלה ב-1,800 שקלים בשנה מפני ששווי נקודת הזיכוי הנוספת (2,676 שקלים בשנה) גבוה מחבות המס הכוללת שלה. בסך הכל יגדילו בני הזוג את הכנסתם נטו בסכום כולל של 4,476 שקלים לשנה או 373 שקלים לחודש.
  2. שני ילדים בגילאים 12-6: האב יצמצם את חבות המס שלו ב-5,352 שקלים בשנה (2,676 שקלים כפול 2 ילדים) והאם תצמצם את חבות המס שלה ב-1,800 שקלים בשנה מפני ששווי נקודות הזיכוי הנוספות (5,352 שקלים בשנה) גבוה מחבות המס הכוללת שלה. בסך הכל יגדילו בני הזוג את הכנסתם נטו בסכום כולל של 7,152 שקלים לשנה או 596 שקלים לחודש.
  3. שלושה ילדים בגילאים 12-6: האב יצמצם את חבות המס שלו ב-6,300 שקלים בשנה והאם ב-1,800 שקלים לשנה, מפני ששווי נקודות הזיכוי הנוספות של כל אחד מהם (8,028 שקלים בשנה) גבוה מחבות המס הכוללת שלהם. בסך הכל יגדילו בני הזוג את הכנסתם נטו בסכום כולל של 8,100 שקלים לשנה או 675 שקלים לחודש.
תלמידים, בית ספר (צילום: אוליביה פיטוסי , פלאש 90)
אפשר לבדוק זכאות באתר רשות המסים|צילום: אוליביה פיטוסי , פלאש 90

דוגמה נוספת: שני בני הזוג משלמים מס הכנסה בסכום של 3,600 שקלים בשנה כל אחד.

  1. ילד 1 בגילאים 12-6: כל אחד מבני הזוג יצמצם את חבות המס שלו ב-2,676 שקלים בשנה. בסך הכל יגדילו בני הזוג את הכנסתם נטו בסכום כולל של 5,352 שקלים לשנה או 466 שקלים לחודש.
  2. שני ילדים בגילאים 12-6: כל אחד מבני הזוג יצמצם את חבות המס שלו ב-3,600 שקלים בשנה, מפני ששווי נקודות הזיכוי הנוספות של כל אחד מהם (5,352 שקלים בשנה) גבוה מחבות המס הכוללת שלהם. בסך הכל יגדילו בני הזוג את הכנסתם נטו בסכום כולל של 7,200 שקלים לשנה או 600 שקלים לחודש.
  3. שלושה ילדים בגילאים 12-6: כל אחד מבני הזוג יצמצם את חבות המס שלו ב-3,600 שקלים בשנה, מפני ששווי נקודות הזיכוי הנוספות (8,028 שקלים בשנה) גבוה מחבות המס הכוללת שלהם. בסך הכל יגדילו בני הזוג את הכנסתם נטו בסכום כולל של 7,200 שקלים לשנה או 600 שקלים לחודש.

מתי נקבל את הכסף?

החוק יכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות, כלומר החל מתלוש המשכורת הקרוב. ויהיה בתוקף רטרואקטיבית מתחילת השנה (1.1.2022). החוק הינו הוראת שעה שתעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022. בפועל כל שנה הכנסת צריכה לאשר את המשך תוקף החוק.

איך ניתן לממש את ההטבה?

שכיר שעובד במקום עבודה אחד אינו צריך לבצע כל פעולה וההטבה תינתן בשכרו על ידי המעסיק, לאחר שמערכות השכר יעודכנו בשינוי. רשות המסים נערכת לתקן את תאומי המס שנעשו עד עתה. אזרחים שערכו תיאום מס וההטבה אמורה להשפיע על חישוב המס שלהם, יקבלו בזמן הקרוב הודעה על עדכון תיאום המס. את האישורים המתוקנים יוכל האזרח למצוא באזור האישי באתר רשות המסים, או להמתין להגעתם בדואר. עצמאים, וכל שאר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחר הגשת הדוח.

מה נראה בתלוש השכר הקרוב?

בתלוש המשכורת של שכר חודש מאי יחושבו גובה ההחזר רטרואקטיבית לחודשים הקודמים. מי שימצא זכאי להחזר שהוא יותר מסכום המיסים שהוא משלם בחודש מאי- יזכה להחזר למשכורת של ההפרש. כלומר- סכום הנטו צפוי להיות גדול יותר מהסכום ברוטו במשכורת. מעסיקים יתקנו את חישובי המס לחודשים הקודמים, ובתלוש המשכורת המעודכן יינתנו הפרשי המס. מי שעבד בתחילת השנה אצל מעסיק מסוים והפסיק לעבוד אצלו, יוכל לממש ההטבה בדרך של הגשת "בקשה להחזר מס" שתוגש בשנת 2023 ותתייחס לכל הכנסות העובד בשנת 2022.

מדוע נבחרו דווקא גילים אלה?

הורים שבחזקתם ילדים בני שנה ועד גיל חמש נהנים כבר היום מתוספת של 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים אלה. ההטבה הנוכחית תאפשר להורים להמשיך וליהנות מהכנסה פנויה גבוהה יותר גם לאחר שמלאו לילדיהם 5 שנים, ועד מלאות להם 12 שנים, בהתחשב בהוצאות המשפחה עם ילדים בגילאים אלה. 

טעיתם בהקלדה? צפו עיקול לחשבון (צילום: דניאל נחמיה, חדשות 2)
סניף מס הכנסה בירושלים. ההטבה תהיה רטרואקטיבית|צילום: דניאל נחמיה, חדשות 2

האם הורים לילדים בני 5, שעוד לא מלאו להם 6 זכאים להטבה?

כן. הורים לילדים שמלאו להם או ימלאו להם 6 שנים במהלך שנת 2022 זכאים לנקודת זיכוי נוספת לאורך כל שנת 2022. כלומר, אם  לדוגמא הילד כעת בן 5.5 ובמהלך דצמבר 2022 ימלאו לו 6-  ההורים זכאים לנקודת זיכוי רטרואקטיבית מינואר 2022.

מה זה מענק עבודה? 

מענק עבודה הינו תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות. המענק מהווה כלי לתמרץ השתתפות עובדים בשוק העבודה ולחיזוק מעמדם של העובדים ברמות השכר הנמוכות.

מי זכאי למענק עבודה?

על פי אתר כל זכות מי שזכאי למענקים הם:

תושבי ישראל, עובדים שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה, ועצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק  שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,130 שקלים ונמוכה מ-6,420 שקלים.

בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,130  שקלים ונמוכה מ-7,030 שקלים.

הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,310 שקלים ונמוכה מ-9,710 שקלים.

הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,310 שקלים ונמוכה מ-11,860 שקלים.

מלבד דירת מגורים אחת, לא הייתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.

בשנות הבקשה 2022,2023 ו-2024 יוכלו גם שכירים ועצמאיים מגיל 21 שהם הורים לילדים, העומדים בתנאי הזכאות לממש את זכאותם לקבלת מענק עבודה לשנות המס האמורות. ניתן לבדוק זכאות למענק עבודה בסימולטור באתר רשות המסים.

מה החוק החדש אומר?

הצעת החוק שאושרה מעניקה תוספת של 40% למענק העבודה לשנת הזכאות 2022, בהתאם לסטטוס המשפחתי וגובה ההכנסה.

בנוסף, מי שהגיש בקשה לשנת 2021 ונמצא זכאי למענק לשנה זו, תשולם לו מקדמה, בשיעור של 30% מסכום המענק לשנת הזכאות 2021, על חשבון המענק לשנת 2022.

לדוגמא, עובד שכיר שעומד בקריטריונים שנקבעו בחוק ונמצא זכאי למענק לשנת 2022 בסך של 4,080 שקלים בשנה, יהיה זכאי לתוספת מענק של 1,632 שקלים, אשר ממנה תקוזז מקדמה שקיבל בסך 30% מסכום המענק שלו היה זכאי בשנת 2021.

במצב בו שני בני הזוג זכאים למענק העבודה, הסכום יכול להגיע עד ל-3,200 שקלים. 

תור לפני סניף דואר בשכונת הדר יוסף בתל אביב (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)
כבר לא צריך לעמוד בתור לדואר כדי לקבל מענק עבודה|צילום: יוסי אלוני, פלאש 90

איך מקבלים את מענק עבודה?

רשות המסים מאפשרת לכל הזכאים למענק עבודה להגיש בקשה מקוונת לקבלת המענק באתר רשות המסים ללא צורך לצאת מהבית ו/או להגיש בסניפי הדואר, גם אם זו הפעם הראשונה בה מוגשת בקשה למענק עבודה. היישום מאפשר גם לעדכן באופן מקוון את חשבון הבנק להעברת הכסף לזכאים. כמו כן, ניתן להשתמש ביישום על מנת לעדכן את פרטי חשבון הבנק עבור בקשה קיימת. בנוסף, ניתן להגיש בקשה בסניפי הדואר.

על מנת להגיש בקשה מקוונת, כל שנדרש הוא להיכנס לאזור "מענק עבודה" בעמוד הראשי של אתר רשות המסים, ללחוץ על האפשרות "הגשת בקשה למענק עבודה" ולאחר מכן על האפשרות "להגשת בקשה". לאחר שייפתח היישום יש לבחור אחת מבין האפשרויות:

  • הגשת בקשה חדשה (גם למי שלא הגיש מעולם בקשה למענק עבודה)
  • עדכון חשבון בנק קיים

 השימוש ביישום כרוך בתהליך רישום והזדהות חד פעמי באמצעות מענה לשאלות זיהוי.

מתי מקבלים את מענק העבודה?

מענק עבודה משולם לזכאים החל מחודש יולי בשנת המס העוקבת, ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים. השנה, החליטו שר האוצר ומנהל רשות המסים להקדים את מועד תשלום מענק העבודה לזכאים, בגין שנת הבקשה 2021 כך שבמקום קבלת המענק ב- 4 תשלומים, המענק ישולם במלואו במהלך חודש יולי 2022 בתוספת סכום המקדמה.

כל כמה זמן מקבלים מענק עבודה?

הזכאות למענק היא שנתית, ולכן כדי להנות מהמענק יש להגיש בכל שנה בקשה חדשה. את הבקשה למענק לשנת 2022 יש להגיש החל מינואר 2023 .

רשות המסים תשלם ביוזמתה ללא צורך בהגשת בקשה, את סכום המקדמה לכל מי שהגיש בקשה למענק לשנת 2021 ונמצא זכאי. אם לא הגשתם עדיין בקשה למענק לשנת 2021, ניתן לעשות זאת עד סוף שנת 2022. מי שהגיש כבר בקשה ונמצא זכאי למענק, יקבל את המקדמה ישירות לחשבון הבנק, יחד עם התשלום הראשון של המענק, בחודש יולי.

מי לא זכאי למקדמה על חשבון שנת 2021?

  1. מי שנמצא זכאי ושולמו לו דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בכל התקופה 1-4/2022.
  2. מי שהגיש את הבקשה לשנת 2021 לאחר 31.12.2022. במקרה זה התוספת למענק בשיעור 40% תשולם במלואה לפי נתוני הזכאות של הבקשה לשנת 2022 שתוגש החל מיום 1.1.2023.

רק מי שנמצא זכאי למענק עבור שנת 2021 יכול לקבל מקדמה. עם זאת יובהר כי אי זכאות למענק לשנת 2021 אינה פוגעת בזכאות לקבלת תוספת המענק בשיעור 40% לשנת 2022.