"בורר מסיים את תפקידו עם מתן פסק הבוררות", כתב השופט גד ארנברג מבית משפט השלום בירושלים בפסק דין שקבע לאחרונה כי רשמי הוצאה לפועל לא רשאים לשלוח שאלות הבהרה לבורר עצמו אלא רק לבית המשפט שאישר אותו. בכך, התקבל ערעורו של חייב בהוצאה לפועל ובוטלה החלטת רשמת לפנות בשאלת הבהרה לבורר.

הזוכה בהוצאה לפועל ביקש כי בית המשפט המחוזי יאשר פסק בורר בעניינו. בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת הזוכה לאישור פסק הבוררות כך שיקבל תוקף של פסק דין, ודחה את בקשת החייב לביטולו.

בהתאם לכך, פתח הזוכה תיק בהוצאה לפועל נגד החייב. בתגובה, עו"ד אורן וינברג הגיש בשם החייב בקשה לסגירת התיק בטענה שבפסק הבורר לא צוין סכום כלשהו שעליו לשלם לזוכה ולמעשה אין בו חיוב כספי כלל. עוד נטען כי בתיק לאכיפת פסק דין יש להגיש את פסק הדין בלבד, וכאן הוגשו מסמכים זרים וכתבי טענות נוספים של הזוכה וכן כי במקום להגיש את פסק הדין השלם הגיש הזוכה רק את השלמתו. החייב דרש להוציא מן התיק כל מסמך אחר ולהשאיר בו את פסק הדין בלבד.

רשמת ההוצאה לפועל לא הצליחה להגיע לכלל הכרעה בשאלה והחליטה לפנות בשאלת הבהרה לגורם מחוץ למערכת השיפוטית, זאת על אף שמדובר בפסק דין של בית המשפט המחוזי שאושר בערעור בידי בית המשפט העליון.

על החלטה זו הגיש עו"ד וינברג ערעור מטעם החייב, בו נטען שהרשמת לא הייתה רשאית לשלוח שאלות הבהרה לבורר לאחר שפסק הבוררות אושר בבית המשפט. לעומתו טען הזוכה, שיוצג על-ידי עו"ד דודי בן תורה, כי הרשמת מוסמכת לעשות זאת ואין כל פגם בהחלטתה.

הבורר סיים את תפקידו

אך השופט גד ארנברג קיבל את עמדת המערער. בפסק הדין צוין כי פתיחת התיק בהוצאה לפועל נעשתה לצורך ביצוע פסק הדין שהוציא בית המשפט המחוזי, במסגרתו אישר את פסק הבורר. לפיכך, הערכאה הנכונה לערוך מולה בירור במקרה שפסק הדין לא נהיר היא בית המשפט שנתן את פסק הדין המאשר ולא הבורר.

"בורר מסיים את תפקידו עם מתן פסק הבוררות ולאחר שנתן אותו פוקעת סמכותו של הבורר ופרט לאפשרות לתקן את הפסק או להשלימו אין בידו סמכות להוסיף, לפרש או לתקן בו דבר", כתב השופט ארנברג. "...אם כך הדברים לאחר מתן פסק הבורר, על אחת כמה וכמה לאחר שזה אושר על ידי בית המשפט שכן משלב זה ואילך הסמכות יוצאת לגמרי מהבורר ועוברת לבית המשפט".  

לפיכך הערעור התקבל והחלטת הרשמת בוטלה תוך חיוב הזוכה ב-2,500 שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

ב"כ המערער: עו"ד אורן וינברג

ב"כ המשיב: עו"ד דודי בן תורה

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל