יממה לאחר פרסום התחקיר של העיתונאית תמר קפלנסקי מ"הארץ" שחשף דפוסים של התעמרות, השפלות והטרדות מיניות בתאגיד השידור "כאן", ראשת הרשות לקידום מעמד האישה אוה מדז'יבוז' פנתה למועצת תאגיד השידור הציבורי בבקשה לבדיקת אותן טענות. מדז'יבוז', לשעבר יו"ר הראשות השנייה וסמנכ"לית שידורי קשת, מסבירה במכתבה כי התחקיר המדובר "חושף התנהלות מדאיגה ובעייתית בכל הנוגע ליחס לעובדות ועובדים בתאגיד השידור הציבורי, וביתר שאת בכל הנוגע להטרדות מיניות בסביבת העבודה".

בתחקיר, שחלקו הראשון פורסם אתמול, הובאו עשרות עדויות של עובדים שמשרטטות תדמית מאיימת של "כאן", כאשר על פי טענותיהם, סביבת העבודה בתאגיד מאיימת ומקטינה עבור "הברגים הקטנים" במערכת. בין השאר, נחשף בתחקיר כי ההתנהגויות הפסולות נעו בין צעקות עד כדי איום פיזי והטרדות שלא זכו לטיפול ראוי. "כשמישהו מתלונן, הוא זה שנפגע והעניין מטויח", אמר עובד בתאגיד. עובדת אחרת דיברה על "תרבות ארגונית של השתקה", ועובדים ש"מפנטזים על היום שבו ישימו על השולחן את מכתב ההתפטרות".

"אין לי ספק כי כולנו מסכימים שעל כל סביבת עבודה באשר היא להיות נקיה מהטרדות מיניות ומכל סוג של התעמרות. חמור הדבר כפליים כשמדובר בגוף ציבורי", כותבת מדז'יבוז' בפנייתה, שמיועדת בין היתר גם למנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ, והיא מציגה בפני המועצה מספר שאלות: "כיצד ייתכן שבמשך תקופה ארוכה, על פי המתואר בתחקיר, מנהל זוטר בתאגיד מייצר סביבו אווירה לא נוחה ומינית, כולל בישיבות מקצועיות, תוך ידיעה ברורה של הממונים עליו, ואין נעשה דבר כדי למנוע זאת הן ברמה המשמעתית והן כמסר לעובדות ולעובדים? כיצד ייתכן ששדרן רדיו ותיק מתנהל בסביבת העבודה באופן שפוגע הן בעובדות והן באורחות התחנה, וחרף הליכי בדיקה פנימיים, לא מצליח התאגיד למנוע הישנות של מקרים אלה?". 

אוה מדז'יבוז' (צילום: ענבל מרמרי)
"על כל סביבת עבודה להיות נקיה מהטרדות מיניות". ראשת הרשות לקידום מעמד האישה אוה מדז'יבוז'|צילום: ענבל מרמרי

במכתב, מדז'יבוז' מבהירה שהיא "סבורה כי על מועצת תאגיד השידור הציבורי להקים לאלתר ועדת בדיקה חיצונית ובלתי תלויה אשר תבחן את הטענות העולות מהתחקיר הן ביחס להטרדות המיניות והן ביחס להתעמרות בעובדות ועובדים ותפעל בהתאם להמלצותיה ומסקנותיה ובכלל זה ביחס לאחריותם הניהולית של מנהלים בדרגים שונים". "על ממצאי ועדת הבדיקה להתפרסם בגלוי, בשקיפות מלאה ובאופן שיאפשר לתאגיד השידור הציבורי לקיים תהליכי למידה, הטמעה ושיפור וכן לתקן לפחות חלק מהעוול שנעשה לעובדות ועובדים בהווה ובעבר". 

"אין ספק כי בתקופת פעילותו הקצרה הצליח תאגיד השידור הציבורי לבסס מעמד מקצועי, הערכה גדולה והצלחה מוכחת בכל הנוגע לאפיקי התוכן השונים, ועל כך ראויים עובדות ועובדי התאגיד ומנהליהם לכל שבח", מוסיפה מדז'יבוז', "עם זאת, אל לנו לאפשר לתחושת ההצלחה להפוך לסביבת עבודה רעילה ולא בטוחה כלפי עובדות ועובדים. להפך, היא מחייבת אותנו להקפיד הקפדה יתרה על התנהלות יומיומית ויחס בין אישי. צוות הרשות לקידום מעמד האישה נכון לסייע לתאגיד השידור הציבורי בכל דבר ועניין, ובכלל זה בהכשרת הממונה על הטרדות מיניות, בריענון נהלים פנימיים, בהגברת האמון והשקיפות בכל הנוגע לטיפול בתלונות מעין אלה ובליווי מקצועי שוטף".