"מכירות של קנאביס חוקי עשויות להביא לעליה בשימוש בקנאביס בקרב מבוגרים, אבל לא בקרב בני נוער". זו המסקנה העולה ממחקר חדש שפורסם לפני כשבועיים (ב-21 ביולי) בכתב העת המדעי PLOS ONE. את המחקר ערכה קבוצת חוקרים מאוניברסיטת מישיגן בארצות הברית, לאורך תשע שנים ובהשתתפות 819,543 משיבים.

אחד הנושאים שהכי מטרידים את מתנגדי הלגליזציה של קנאביס הוא בנוגע להשפעת המהלך על צריכת קנאביס בקרב בני נוער. גם גדולי התומכים בלגליזציה לרוב מסכימים כי שימוש בקנאביס בגיל צעיר עלול לפגוע בהתפתחות ולהביא להתמכרות, והחשש הגדול הוא כי לגליזציה תביא יותר צעירים להתחיל ולהשתמש בקנאביס. והדגש העיקרי כאן הוא על המילה "להתחיל".

צעירים מעשנים קנאביס (צילום: fotoNino, shutterstock)
צעירים מעשנים קנאביס|צילום: fotoNino, shutterstock

בניגוד למרבית המחקרים בנושא, הבוחנים את אחוזי השימוש בקנאביס באוכלוסייה, המחקר הנוכחי לא בחן כמה אנשים צורכים קנאביס – מספר שעולה בכל שנה בכל רחבי ארצות הברית – אלא באיזה גיל הם השתמשו בקנאביס בפעם הראשונה. המחקר כלל נבדקים מכל מדינות ארצות הברית – ב-19 מתוכן כבר קיימת לגליזציה (שאושרה במועדים שונים בעשור האחרון) ובשאר לא.

המשתתפים במחקר, המבוסס על שאלון, חולקו ל-2 קבוצות עיקריות: אנשים שרשאים לרכוש קנאביס באופן חוקי (כלומר מעל גיל 21) ואנשים שאינם רשאים לרכוש קנאביס באופן חוקי (מתחת לגיל 21). בעבור כל משתתף, צוין הגיל בו צרך קנאביס בפעם הראשונה, והוא הוצג ביחס למועד בו הוכרז על לגליזציה במדינה בה הוא מתגורר (כלומר – האם הלגליזציה קרתה שנתיים אחרי שצרך קנאביס לראשונה, שנתיים לפני כן, הרבה שנים לפני כן, בכלל לא התרחשה מעולם וכו').

המסקנה העיקרית שעולה מן המחקר היא כי שנתיים אחרי לגליזציה, הגיל בו אנשים מתחילים לצרוך קנאביס לראשונה הוא צעיר יותר. ארבע שנים אחרי הלגליזציה, הגיל צעיר אף יותר. כלומר, לגליזציה אכן גורמת לאנשים להתחיל להשתמש בקנאביס בגיל צעיר יותר. ובכל זאת, כל הנתונים הנ"ל מתייחסים רק לקבוצת המחקר הראשונה – זו שמעל לגיל 21. בעבור קבוצת הנבדקים הצעירים יותר – אלו שלא רשאים לרכוש קנאביס באופן חוקי – לא נראה שינוי כלשהו בגיל בו החלו לצרוך קנאביס לראשונה.

המחקר מתבסס, כאמור, על נתונים הנוגעים לשימוש הראשון שנעשה בקנאביס. המסקנה העולה היא כי הגיל בו בני נוער מתחילים לצרוך קנאביס לא הופך לנמוך יותר בגלל הלגליזציה, והממצאים הללו מצטרפים לנתונים שמראים כי לגליזציה לא בהכרח מעלה את אחוז בני הנוער הצורכים קנאביס בכלל. עם זאת, יתכן בהחלט כי אותם בני הנוער שהיו צורכים קנאביס בין אם היו חיים במדינה בה יש לגליזציה ובין אם לאו, צורכים כמויות גדולות יותר של קנאביס במקום בו המכירה לצעירים אמנם אינה חוקית, אבל חנויות קנאביס חוקיות הן נפוצות וקל למדי להגיע אליהן.